Debata z przedstawicielami komitetów wyborczych: edukacja i rynek pracy młodych

piątek
25.09.2015 18:00

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, dostrzegając potrzebę rozmowy na tematy młodzieżowe oraz coraz liczniejsze wątki dotyczące młodzieży obecne w kampanii wyborczej, skierowała zaproszenia do udziału w debacie do:
– Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
– Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe
– Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
– Komitetu Wyborczego KORWiN
– Komitetu Wyborczego Wyborców “Kukiz’15”
– Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
– Komitetu Wyborczego Nowoczesna Ryszarda Petru
– Komitetu Wyborczego Partia Razem

Jesteśmy przekonani, że debata dotycząca młodzieży, a w szczególności poruszająca wątki edukacji oraz rynku pracy przed jesiennymi wyborami jest bardzo ważna. Młodzi ludzie powinni zapoznać się z postulatami, jakie kierują poszczególne komitety wyborcze, a które mają dotyczyć młodzieży, tak aby w jesiennych wyborach zwiększyć świadomość, ale też aktywność młodych ludzi.
Poprzez debatę chcemy urzeczywistniać maksymę „nic o nas bez nas”, na której to oparty jest dialog usystematyzowany między decydentami a młodzieżą proponowany przez Komisję Europejską.
Debata odbędzie się 25 września br. o godz. 18:00 w Państwomiasto (ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa), będzie również transmitowana na żywo.

Już dziś serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu z osobą odpowiedzialną za debatę: Melanie Raczek – tel. 697 552 203, email melanie.raczek@prom.info.pl

Debata z przedstawicielami komitetów wyborczych: edukacja i rynek pracy młodych

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz