Czy pokolenie Erasmusa może uzdrowić Unię Europejską?

środa
28.03.2018 1900-22:00

English description below]

Volt Europa jest pierwszą progresywną pan-europejską partią polityczną. Wystartowaliśmy w dniu ogłoszenia Brexitu, w marcu 2017 i od tamtej pory zgromadziliśmy wokół siebie ponad 2000 członków i sympatyków, w tym kilkadziesiąt osób w Polsce.

Startujemy w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, bo chcemy bardziej demokratycznej i zjednoczonej Europy, która łączy nie tylko kraje i gospodarki ale przede wszystkim obywateli Europy.

W spotkaniu weźmie udział prezydent i założyciel Volt, Andrea Venzon.

=========================================

Volt is the first progressive pan-European political movement. We started in March 2017, on the day Brexit was announced, and now count more than 2,000 members and supporters around the globe, also in Poland.

We aim to enter the European Parliament through the 2019 election, because we want a more democratic and united Europe, which connects not just countries and economies but above all citizens of Europe.

Volt founder and president Andrea Venzon will come to Warsaw for this meeting.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz