Czy migranci z Azji Centralnej zagrażają Polsce?

wtorek
6.06.2017 18:00

Fundacja WINGS Warsaw Initiative for Non-Governmental Support zaprasza na spotkanie pt.

Czy migranci z Azji Centralnej zagrażają Polsce?

W wyniku masowego bezrobocia oraz zubożenia społeczeństw z terenów Azji Centralnej (w większości z Tadżykistanu, Uzbekistanu i Kirgistanu, ale też Kazachstanu i Turkmenistanu), w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat nastąpił masowy napływ migrantów do Federacji Rosyjskiej. W chwili obecnej, kryzys w Rosji oraz trudna sytuacja polityczna w niektórych państwach regionu wymuszają poszukiwania alternatywnych miejsc migracji. Polska będąca krajem buforowym Unii Europejskiej, jest pierwsza na szlaku migracyjnym z kierunku wschodniego do Europy. Cześć z nowych przybyszów to uchodźcy polityczni, także studenci, większość jednak poszukuje pracy i lepszych warunków życia. Na razie migrantów z Azji Centralnej jest w Polsce niewielu, ale dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna pozwala sądzić, że w najbliższym czasie na granicy wschodniej może pojawić się więcej przybyszów z tego regionu.

Tematem spotkania będzie sytuacja dotycząca potencjalnej możliwości przybycia fali migrantów z Azji Centralnej do granic Polski. Postaramy się omówić obecną sytuację polityczno-gospodarczą w państwach regionu oraz politykę religijną tych państw, specyfikę migracji z Azji Centralnej oraz sytuację migrantów oczekujących na granicy polskiej w Medyce oraz Brześciu.

Naszymi prelegentami będą:

Wojciech Górecki – analityk, od wielu lat podróżujący i piszący o regionie Azji Centralnej i Kaukazu, Ośrodek Studiów Wschodnich

Aleksandra Górecka, ekspertka ds. migracji, Amnesty International

dr Anna Cieślewska, Uniwersytet Jagielloński, badaczka Azji Centralnej

Czy migranci z Azji Centralnej zagrażają Polsce?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz