Czy i jak zmieniać konstytucję?

piątek
3.05.2013 12:00-14:00

W 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja Plan Zmian zaprasza na debatę “Czy i jak zmieniać konstytucję?”.

Udział wezmą:

  • prof. dr hab. Ewa Łętowska / o prawach obywateli
  • dr hab. Radosław Markowski / o instytucjach władzy
  • dr Paweł Borecki / o świeckości
  • prof. dr hab. Jan Hartman / o wartościach

 

Prowadzenie: dr Krzysztof Iszkowski

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz