CZWARTKI RAZEM

czwartek
27.04.2017 19:00

#czwartkiRazem

W ostatnim czasie rząd próbuje ograniczyć w Polsce realizację SRHR [ang. Sexual and Reproductive Health and Rights; pol. zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne]. Czyni to za pomocą narzędzi legislacyjnych (zmiana prawa), ale także konstruują określoną narrację i sprzyjające środowiskom jawnie antykobiecym. Jako przykłady można wymienić:

– procedowanie projektów zmierzających do całkowitego zakazu aborcji i zapowiedzi zaostrzenia już i tak restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego
– uzasadnienie rządowego programu “Za Życiem”
– próba ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej
– nacisk na szpitale, by nie wykonywały obowiązującego prawa
– odmowa odpowiedniego uregulowania klauzuli sumienia.

Powyższe działania (i zaniechania) nie tylko świadczą o negacji zasady praworządności przez polski rząd i regresie osiągnięć w sferze prawnoczłowieczej, ale powinny także stać się przyczynkiem do zmiany społecznej zmierzającej do przeformułowania patriarchalnego modelu państwa i społeczeństwa. Na problematykę praw reprodukcyjnych należy spojrzeć szeroko jako na kwestie własnej podmiotowości, przeciwdziałania dyskryminacji, egzekwowania swoich praw (np. do ochrony zdrowia), relacji z władzą i solidarności społecznej.

Kamila Ferenc – prawniczka i aktywistka feministyczna. absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studentka socjologii. W trakcie studiów prawniczych uczestniczka seminarium prof. M. Wyrzykowskiego (na UW) oraz prof. E. Łętowskiej (w Instytucie Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i kancelariach prawnych. Autorka analiz prawnych do raportów z serii „Watchdog.edu.pl” oraz publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego. W latach 2014-2016 Ambasadorka Rzecznika Praw Obywatelskich.
Prawniczka w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz koordynatorka Zespołu Prawnego Federacji.

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na stronie Razem w Warszawie

CZWARTKI RAZEM

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz