Czego nie wiecie o gender gap?

środa
27.04.2016 18:00

Postulat równości płci jest zawarty w wielu międzynarodowych dokumentach. Jednak w 2016 roku kobiety wciąż pracują zarobkowo rzadziej i krócej, zarabiają mniej, częściej wykonują pracę nieopłacaną, rzadziej niż mężczyźni zakładają firmy. Dodatkowo nierówności kumulują się w ciągu życia, co sprawia że różnica pomiędzy wysokością emerytur kobiet i mężczyzn jest zdecydowanie wyższa od różnicy w zarobkach.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium grupy ds. równości płciRazem w Warszawie na temat luki płacowej – gender gap. Spotykamy się 27 kwietnia o godzinie 18:30 w państwomiasto (ul. Andersa 29).

W pierwszej części spotkania Marcin Wroński wygłosi prelekcję wprowadzającą w zagadnienie luki płacowej, następnie przejdziemy do otwartej dyskusji.

Czy gender gap można wyjaśnić różnicami w kompetencjach mężczyzn i kobiet, czy jest ono raczej czystym przykładem dyskryminacji? W jaki sposób lukę płacową odczuwają kobiety w różnym wieku, o różnych zarobkach? Czy zwiększa ją macierzyństwo? Czy wzrost udziału kobiet wśród osób zarządzających daną firmą niweluje, bądź zmniejsza lukę płacową? Czy to, że luka płacowa w Polsce jest niższa niż średnia OECD/UE oznacza, że po raz pierwszy w dziedzinie równouprawnienia jesteśmy prymusami? Co z tym wszystkim wspólnego seks, antykoncepcja oraz europoseł Korwin-Mikke?

Marcin Wroński – członek zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prezes Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii SGH. Aktualnie pracuje nad pracą dyplomową o polityce rynku pracy w programach i rządzach SPD i Labour Party od lat 70tych do dziś. Publikował między innymi w: „Krytyce Politycznej”, „Obserwatorze Finansowym”, „Wiedzy i Życiu”, „Tygodniku Przegląd”. W Partii Razem koordynuje seminarium ekonomiczne w Okręgu Warszawskim.

Czego nie wiecie o gender gap?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz