Cudzoziemcy w metropolii warszawskiej – segregacja czy sąsiedztwo?

piątek
29.05.2015 18:00

Kreuzberg w Berlinie, Brick Lane w Londynie, Goutte d’Or w Paryżu, Rinkeby w Sztokholmie. Dzielnice zamieszkiwane głównie przez migrantów znajdują się w większości europejskich stolic.

Dla jednych są uosobieniem kosmopolityzmu. To wielokulturowe enklawy, które wpisują się w koloryt europejskich miast. Dla innych to etniczne getta, które powstały w wyniku polityki segregacji i izolowania „obcych“.

Faktem jest jednak, że podział na białe bogate dzielnice oraz te biedniejsze, migranckie, stale się pogłębia w krajach Zachodniej Europy.

A jak ten proces wygląda w metropolii warszawskiej? Czy w związku z napływem do stolicy coraz większej liczby cudzoziemców i u nas również nastąpi taki podział? Czy może pójdziemy inną drogą i postawimy na prawdziwe sąsiedztwo i współpracę?

Już teraz, jak wynika z badań Instytutu Spraw Publicznych, mamy do czynienia z coraz silniejszą koncentracją migrantów w różnych dzielnicach Warszawy, takich jak Ochota czy Szczęśliwice, oraz okalających Warszawę gminach, takich jak Raszyn czy Lesznowola. Badania wskazują na coraz lepiej integrującą się społeczność wietnamską, indyjską czy turecką zamieszkującą podwarszawski Raszyn i Ochotę.

Zapraszamy do dyskusji podczas której:

• przyjrzymy się istnieniu i jakości więzi sąsiedzkich między reprezentantami środowisk migranckich i Polakami na terenie Warszawy i okolic;

• scharakteryzujemy więzi sąsiedzkie w stosunku do miejsca zamieszkania;

• porozmawiamy, jakie migranci mają motywacje do zamieszkania w danym miejscu i czy napływ migrantów ma wpływ na preferencje mieszkaniowe warszawiaków;

• podamy przykłady codziennych doświadczeń kontaktu mieszkańców o odmiennym pochodzeniu etnicznym;

• porozmawiamy o zaangażowaniu przedstawicieli środowisk migranckich w sprawy lokalne.

Spotkanie poprowadzi Jakub Janiszewski, dziennikarz Radio TOK FM.

Debata odbywa się w ramach tegorocznego Festiwalu Parady Równości.

Spotkanie jest częścią projektu: „Mój dom – Twój dom? Badanie zagrożeń w integracji cudzoziemców w Polsce”, który  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Cudzoziemcy w metropolii warszawskiej – segregacja czy sąsiedztwo?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz