Creeping coup? // Pełzający zamach stanu?

sobota
3.12.2016 10:30

[WERSJA POLSKA PONIŻEJ]

One year after the PiS won the majority of seats in the parliament of Warsaw, Poland has changed dramatically. Women now have to fight for their fundamental rights on the streets. Freedom of media is endangered. The government tries to control the judiciary. The symbol of this anti-liberal change is the fight of PiS against the Constitutional Court. The same court that is supposed to ensure that the laws are observed in Poland. Some commentators called last year „creeping coup”. Are they right? Or maybe it is only part of a global trend showing that we are straying away from a liberal democracy. A trend that we can not seem to do much about.

Participants:
Kamila Gasiuk-Pichowicz, MP, Nowoczesna
Sophie in ‚t Veld, MEP, ALDE
Mateusz Kijowski, Committee for the Defense of Democracy

Moderator: Kamila Łepkowska, Projekt: Polska

[WERSJA POLSKA]

Rok po tym, jak PiS zdobył większość w sejmie, sytuacja w Polsce zmieniła się radykalnie. Kobiety na ulicach bronią swoich podstawowych praw. Wolność mediów jest zagrożona. Rząd próbuje kontrolować władzę sądowniczą. Symbolem tej antyliberalnej zmiany jest wojna jaką PiS wypowiedział Trybunałowi Konstytucyjnemu, którego zadaniem jest ochrona praworządności w Polsce. Niektórzy komentatorzy nazywają ostatni rok „pełzającym zamachem stanu”. Czy słusznie? A może to tylko część globalnego trendu odrzucania liberalnej demokracji, z którym już nic nie da się zrobić?

Odpowiedzi na te pytania szukać będą:
Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka Nowoczesnej
Sophie in ‚t Veld, europosłanka ALDE
Mateusz Kijowski, KOD

Moderatorka: Kamila Łepkowska, Projekt: Polska

Debata z symultanicznym tłumaczeniem polski/angielski.

Creeping coup? // Pełzający zamach stanu?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz