Parada Równości – te dwa słowa wywołują od lat ogromne zainteresowanie w polskim społeczeństwie. Organizowany co rok barwny pochód, którego celem jest przypomnienie o sytuacji osób które nie cieszą się takim samym zakresem praw jak reszta społeczeństwa, wzbudza ogromne kontrowersje.

Dlaczego tak jest? Czy musi tak pozostać? W jaki sposób zmieniała się sytuacja w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy kwestie te zaczęły być dostrzegane w polskim dyskursie publicznym? W jaki sposób promować rzetelną wiedzę na temat zjawisk związanych z tożsamościami niemieszczącymi się w granicach heteronormatywności?

Postanowiliśmy zaprosić osoby działające w obszarze działania na rzecz praw osób LGBT oraz rzetelnej edukacji seksualnej, aby opowiedziały nam o swoich przemyśleniach opierając się na swoich własnych, zróżnicowanych perspektywach poznawczych.

Co nam przyniosły Parady Równości?

Udział w panelu potwierdzili:

◄ Robert Biedroń – jeden z założycieli Kampanii Przeciwko Homofobii oraz wieloletni prezes tej organizacji, publicysta, obecnie poseł Ruchu Palikota.
◄ Szymon Niemiec – pomysłodawca i współorganizator pierwszych Parad Równości. Obecnie Zwierzchnik Kościoła Krajowego i Biskup Zjednoczonego Kościoła w Polsce.
◄ Lalka Podobińska – Prezeska Fundacji Trans-Fuzja, działającej na rzecz praw osób transpłciowych.
◄ Max Jaworowski – przedstawicel Grupy Wiara i Tęcza, organizacji zrzeszającej osoby łączące chrześcijańską wiarę z uznaniem praw osób homoseksualnych i transpłciowych do życia w zgodzie ze swoją naturą.
◄ Maria Pawłowska – przedstawicielka Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton”, organizacji zajmującej się prowadzeniem i wspieraniem rozwoju rzetelnej edukacji seksualnej, w tym wiedzy na temat orientacji i tożsamości seksualnej – zwłaszcza wśród uczniów oraz nauczycieli.
◄ Beata Krawiec – członkini zarządu Stowarzyszenia Projekt: Polska, liberalnej organizacji zrzeszającej uczniów, studentów i ekspertów.

Debata ma status wydarzenia towarzyszącego Parady Równości.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz