Ciało/Mistyka. Wstęp do ontologii cielesności

piątek
6.10.2017 19:00

Wydawnictwo Homini,
Państwomiasto

zapraszają na spotkanie
poświęcone książce dr Antona Marczyńskiego

Ciało/Mistyka. Wstęp do ontologii cielesności – http://tyniec.com.pl/homini/704-cialo-mistyka-wstep-do-ontologii-cielesnosci-9788373546448.html

Udział wezmą prof. Zbigniew Mikołejko, dr Monika Murawska, dr Bartosz Działoszyński. Spotkanie poprowadzi dr Mateusz Falkowski

Książka Antona Marczyńskiego jest w moim najgłębszym przekonaniu dziełem wyjątkowym, nie mającym w istocie odpowiednika w studiach nad doświadczeniem mistycznym. Przede wszystkim dlatego, że – niczym swoisty skalpel filozoficzny (jeżeli można użyć podobnej przenośni) – dokonuje ona, biorąc na siebie niemałe ryzyko, precyzyjnej i dogłębnej penetracji obszaru w badaniach nad chrześcijańską mistyką jeszcze niezgłębionego. Niezgłębionego – przynajmniej – w tak systematyczny i tak analityczny sposób. (Prof. Zbigniew Mikołejko)

Zdumiewającym teoretycznie i cennym hermeneutycznie efektem tej książki jest bezprecedensowa próba wyrafinowanej językowo rekonstrukcji doświadczenia mistycznego w kategoriach somatyczno-sarkastycznych. O ile wiem, nie znajduje ona analogii nie tylko w egzegetycznej literaturze polskiej, ale i światowej. (Prof. Cezary Wodziński)

Anton Marczyński (ur. 1982 na Ukrainie) – filozof, tłumacz, publicysta. Pracę doktorską obronił w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (promotor – prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko, recenzenci – prof. dr hab. Cezary Wodziński oraz prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP). Związany z Fundacją na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Wykłada filozofię w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.
Główne obszary zainteresowań: fenomenologia, filozofia języka, filozofia religii.

Ciało/Mistyka. Wstęp do ontologii cielesności

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz