Chodź pogadać o uchodźstwie – DEBATA World Café

środa
24.02.2016 18:00

Zapraszamy Was do udziału w debacie na temat uchodźstwa.

Po pierwsze, zamiast tradycyjnej i formalnej dyskusji panelowej, proponujemy interaktywną i bardziej swobodą formę World Café. Do Waszej dyspozycji będzie 5 stolików tematycznych, przy których będziecie mogli usiąść i porozmawiać o wybranym aspekcie uchodźstwa: Integracja/Dezintegracja | Unia Europejska | Kobiety migrantki i uchodźczynie | Kultura i religia | Wolny stolik, którego temat przewodni wskażą uczestniczki i uczestnicy.

KOBIETY migrantki i uchodźczynie – według danych UNHCR, na świecie około połowa uchodźców to kobiety i dziewczęta. Szacuje się, że w Polsce kobiety stanowią bisko 3/4 osób wnioskujących o status uchodźcy. Badania przeprowadzone przez Amnesty International ujawniają, że koniety i dziewczęta – uchodźczynie i migrantki – doświadczają w drodze, oraz w samej Europie, przemocy, napaści, są wyzyskiwane i napastowane. Kim są kobiety, które podróżują i przybywają do Unii Europejskiej? Jaki jest ich status? Jak odnajdują się w Polsce?Czy Polki i Polacy to dobrzy gospodarze i sąsiedzi? Jak odmiennośc kulturowa i językowa oraz zwyczaje wpływają na integrację? Islam a prawa kobiet? Czym jest feminizm muzłumański?

KULTURA I RELIGIA – uchodźcy jako grupa migrantów przymusowych jest heterogeniczna i sprowadzanie jej do poziomu uniwersalnego, tylko ze względu na jeden wspólny czynnik, jakim jest doświadczenie uchodźstwa, może prowadzić do przekłamań i stereotypizacji. Jak odmienność kulturowa wpływa na odbiór społeczny uchodźców i uchodźczyń? Dlaczego jest/nie jest jego determinantą?Czym różni się deklarowany model multi-kulti danego społeczeństwa, a zróżnicowanie społeczne pod względem kultury i religii? Jak państwa UE są przygotowane na przyjęcie osób z innego kręgu kulturowego, i czym to przygotowanie/nieprzygotowanie miałoby się objawiać?Jak można rozstrzygać konflikty społeczne na tle kulturowym i religijnym, bez marginalizacji mniejszości i eskalacji napięć?

UNIA EUROPEJSKA A KWESTIA UCHODŹSTWA – od kilku lat obserwujemy proces zmian, często niekorzystnych, w Unii Europejskiej, a kryzys uchodźczy okazuje się tym czynnikiem, który wpływa na jej osłabienie najmocniej – dlaczego?W jakim punkcie znajduje się obecnie UE, i jaka rysuje się przed nią perspektywa? W jaki sposób, zaostrzanie się wewnętrznych napięć politycznych w Niemczech – dotychczasowego motoru integracji – wpłynie na UE? Czy mamy do czynienia z falą powrotu nacjonalizmów w skutek kryzyzu uchodźczego (Dania, Polska, Niemcy)?

INTEGRACJA – to proces, który wymaga wysiłku obu stron – społeczności przyjmującej i napływającej. To jednak gospodarze, powinni wyjść jako pierwsi z inicjatywą pomocy, na początku materialnej, potem w postaci wsparcia organizacyjnego. Czy, i jak, integrować uchodźców i uchodźczynie? Jaki powienien być model wsparcia? Jakiego typu pomoc powinni otrzymywać, poza taką, jaką gwarantuje prawo? Ile odrębności, a ile integracji?

Po drugie, umożliwiamy BEZPOŚREDNIĄ DYSKUSJĘ z wieloma ekspertkami i ekspertami oraz aktywistkami i aktywistami, którzy zasiądą przy stolikach i podzielą się z Wami swoim doświadczeniem i wiedzą.

Udział w debacie wezmą: Agnieszka KOŚCIAŃSKA – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Rafał KOSTRZYŃSKI – UNHCR Polska, Anna CHMIELEWSKA – Fundacja Ocalenie, Aleksandra PULCHNY – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Adam TRACZYK – Global.lab, Aleksandra GÓRECKA – kampania S.O.S Europo! Amnesty International, Myroslava KERYK – Fundacja Nasz Wybór, Samer MASRI – Fundacja Wolna Syria, Leyla ELSANOVA – mentorka uchodźców (Fundacja Ocalenie), Aleksandra CHRZANOWSKA – Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Adam KRZEMIŃSKI – dziennikarz Tygodnika Polityka, Dorota PRZYGUCKA – Centrum Pomocy Cudzoziemcom (Fundacja Ocalenie).

Debata jest otwarta dla wszystkich chętnych.
ZAPRASZAMY!

24.02.2016 (środa),
godz. 18:00
Państwomiasto
ul. Andersa 29

Spotkanie jest działaniem w projekcie Warszawskiego Zespołu Edukacji AI, realizowanym w ramach kampanii S.O.S. Europo! Amnesty International. Podsumowaniem projektu będzie artykuł, który stworzą uczestnicy i uczestniczki projektu.

Chodź pogadać o uchodźstwie – DEBATA World Café

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz