Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich C.A.L.

środa
12.03.2014
Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich to cykl warsztatów dla osób, które chcą zostać lokalnymi animatorami i organizować inicjatywy sąsiedzkie w swojej okolicy. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do organizacji inicjatywy lokalnej: przeprowadzenia diagnozy zasobów i potrzeb lokalnego  środowiska, pozyskiwania sojuszników i angażowania ludzi do projektu, nawiązywania partnerstw oraz promocji lokalnych wydarzeń. Pierwsze spotkanie w ramach cyklu odbędzie się 12 marca w państwomiasto, poprowadzi je Paweł Jordan, inicjator projektu Q Ruch Sąsiedzki, członek Ashoki, prezes Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Tematem warsztatu będzie sąsiedztwo jako przestrzeń aktywności społecznej. Organizatorem warsztatów jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach projektu Q Ruch Sąsiedzki, finansowanego ze środków m.st. Warszawa.
Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich C.A.L.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz