Brainstorming: Warsaw time bank | Warszawski bank czasu

sobota
11.03.2017 10:00-13:00

=== Scroll down for English ===

Planujemy rozpoczęcie działalności banku czasu, skierowanego do Polaków i imigrantów mieszkających w Warszawie. W ramach podobnych inicjatyw w Polsce i na świecie, ludzie oferują swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie aby pomagać innym, a ich wkład jest rejestrowany za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Na przykład: Chloe uczy Marka języka francuskiego, Kuba pomaga Jameelowi wypełnić PIT, a Bianca opiekuje się dzieckiem Kasi.

Walutą wymienną w bankach czasu jest…czas (najczęściej liczony w godzinach). Stanowią one komplementarną część lokalnych gospodarek i wzmacniają tkankę społeczną. Naszym celem jest dodatkowo stworzenie warunków do bezpośrednich kontaktów i wymiany między Polakami i imigrantami.

Spotkanie ma na celu wymianę pomysłów między wszystkimi zainteresowanymi współtworzeniem inicjatywy. W jego trakcie przedstawimy koncepcję banku czasu i przedyskutujemy elementy potrzebne do uruchomienia jego warszawskiej wersji.

————————–—–

We are looking to start a time bank for native and immigrant Varsovians. In similar initiatives, in Poland and around the world, people offer their skills, knowledge and experience to help one another and are then credited for their contributions (usually on a website that serves as an online ledger).

For example, Chloe teaches Marek French, Kuba helps Jameel fill in his PIT form, and Bianca babysits for Kasia.

Using units of time (hours, usually) as the currency of exchange, time banks have been complementing economies and enhancing communities’ social fabric. Our additoinal is aim is to create the conditions for direct contacts and exchange between Poles and immigrants.

This is intended essentially as a brainstorming meeting for anyone interested in helping to make this happen. In the meeting we will present the concept of time banking and discuss together what needs to be done to realize the Warsaw version.

Brainstorming: Warsaw time bank | Warszawski bank czasu

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz