Badania nad uczestnictwem w kulturze. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

piątek
18.03.2016 17:00

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku zapraszają na spotkanie zatytułowane „Badania nad uczestnictwem w kulturze. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?”.

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania badaniami praktyk kulturowych, czego jednym z przejawów jest pojawienie się licznych raportów z badań podejmujących temat przemian uczestnictwa w kulturze Polaków. W związku z tym wydaje się, że warto dokładniej przyjrzeć się temu, jak polscy badacze „piszą” o kulturze. Głównym celem spotkania będzie próba odtworzenia dominujących sposobów mówienia o kulturze i jej roli w życiu społecznym: jakie perspektywy (teoretyczne, metodologiczne) wykorzystuje się do opisu kultury? Czy widoczna jest zmiana paradygmatu badań nad uczestnictwem w kulturze? Jakie są najważniejsze aspekty „nowych” konceptualizacji kultury?

Punktem wyjścia do dyskusji będzie książką „W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursów o problemach (nie)uczestnictwa w kulturze” autorstwa Agaty Bachórz i Krzysztofa Stachury (IKM, Gdańsk 2015). Więcej informacji o publikacji dostępnych jest pod adresemhttp://www.ikm.gda.pl/publications/w-poszukiwaniu-punktow-stycznych-rekonstrukcja-dyskursu-o-problemach-nie-uczestnictwa-w-kulturze/

W spotkaniu udział wezmą:
dr Agata Bachórz (IFSiD UG)
dr Iwona Zielińska (IFiS APS)
dr Mikołaj Lewicki (IS UW)
dr Krzysztof Stachura (IFSiD UG)

Prowadzenie: Katarzyna M. Wyrzykowska (SNS IFiS PAN)

Warszawa, 18 marca (piątek), państwomiasto (ul. Andersa 29), godz. 17:00.

Podczas spotkania będzie można kupić książkę „W poszukiwaniu punktów stycznych..” w promocyjnej cenie.

Kilka słów o naszych gościach:
dr Agata Bachórz, adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania dotyczą m.in. socjologii podróży oraz codzienności. Autorka książki „Rosja w tekście i doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży”.

dr Iwona Zielińska, adiunkt w w Instytucie Filozofii i Socjologii APS, prowadzi również zajęcia z komunikacji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Naukowo interesuje się tworzeniem norm społecznych oraz konsekwencjami ich naruszania, a w ostatnim czasie udziałem społeczeństwa w wytwarzaniu nauki oraz kontrowersjami technologicznymi.

dr Mikołaj Lewicki – socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii UW. Prowadzi badania z zakresu socjologii czasu, kultury gospodarczej i socjologii mediów masowej komunikacji.

dr Krzysztof Stachura, adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji „Ośrodek Badań i Analiz Społecznych”. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą socjologia codzienności, antropologia nowych technologii oraz metodologia badań online.

Jak dotrzeć do państwomiasto:
Metro M1, stacja Ratusz Arsenał
tramwaje: 15, 18, 35
autobusy: 111, 180
mapa: http://panstwomiasto.pl/kontakt/

Badania nad uczestnictwem w kulturze. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz