Ateizm nie wyklucza

sobota
3.06.2017 12:30

Panel dyskusyjny „Ateizm nie wyklucza” ma na celu pokazanie religijnej motywacji dyskryminacji i wykluczania osób nieheteronormatywnych oraz emancypacyjnej roli wolności od religii w obszarze praw człowieka, w tym seksualnych praw człowieka. Ateiści wspierający od lat walkę przeciwko dyskryminacji środowisk LGBTQ, zabiorą głos w panelu na rzecz równych praw obywatelskich niezależnie od orientacji seksualnej, w tym prawa do związków partnerskich, małżeństwa i adopcji. Jednocześnie środowisko ateistyczne dąży do pozyskania solidarnego wsparcia ze strony środowisk LGBTQ w walce o przestrzeganie w Polsce takich praw i wolności jak wolność sumienia, słowa, wyrazu artystycznego, mediów, nauki i sztuki, naruszanych w Polsce także z motywacji religijnej. Wśród zaproszonych panelistów Anna Grodzka, Anna Zawadzka, Małgorzata Marenin, Adam Cioch, Andrzej Ballaoun. Panel będzie nagrywany, a film wideo będzie dostępny na stronie Fundacji oraz na kanale YouTube Fundacji.
Po panelu zapraszamy na wspólny udział w Paradzie Równości

Ateizm nie wyklucza

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz