Ateizm nie wyklucza – panel w ramach Tygodnia Równości

sobota
9.06.2018 12:00

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego zaprasza, podobnie jak w roku ubiegłym, na panel dyskusyjny z cyklu „Ateizm nie wyklucza” , który odbędzie się w ramach „Tygodnia Równości”, bezpośrednio przed Paradą Równości, na którą wyruszymy wraz z publicznością.

Chcemy przedstawić emancypacyjną rolę wolności od religii w obszarze praw człowieka, w tym seksualnych i reprodukcyjnych praw człowieka. Ateiści różnej orientacji i tożsamości seksualnej zabiorą głos w panelu na rzecz równych praw obywatelskich dla wszystkich, w tym prawa do związków partnerskich, małżeństwa i adopcji. Jednocześnie środowisko ateistyczne dąży do pozyskania solidarnego wsparcia ze strony środowisk LGBTQ w walce o przestrzeganie w Polsce takich praw i wolności jak wolność sumienia, słowa, wyrazu artystycznego, mediów, nauki i sztuki, naruszanych w Polsce także z motywacji religijnej. Jednym z tematów będzie kwestia dyskryminacji osób nieheteronormatywnych w Kodeksie Karnym. Małgorzata Marenin przedstawi inicjatywę powołania ruchu antydyskryminacyjnego.
Wśród panelistów Anna Grodzka, Anna Zawadzka, Lalka Podobińska, prof. Jacek Kochanowski. Moderuje Nina Sankari.
Film wideo z panelu będzie dostępny na stronie Fundacji oraz na kanale YouTube Fundacji.
Poczęstunek, wstęp wolny.

Ateizm nie wyklucza – panel w ramach Tygodnia Równości

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz