Apartheid, okupacja i opór społeczny – spotkanie dyskusyjne

czwartek
8.12.2016 18:00

Od 1967 r. Izrael okupuje terytoria palestyńskie blokując powstanie niepodległej Palestyny i prowadząc politykę brutalnej kolonizacji: rozbudowując nielegalne osiedla, wyburzając domy rdzennej ludności, przecinając Zachodni Brzeg siatką dróg „tylko dla osadników” i Murem Apartheidu tworząc w ten sposób reżim przypominający RPA z lat 70. Równocześnie swoją politykę wewnętrzną od lat opiera na agresywnym nacjonalizmie i etnokratycznych zasadach ścisłego podziału pomiędzy grupami etniczno-religijnymi, którym państwo gwarantuje różne zakresy praw i przywilejów.

Ta polityka skutkuje konfliktem, który każdego roku przynosi setki ofiar i który wydaje się nierozwiązywalny. Poświęcono mu setki analiz, jednak w debacie publicznej jest on najczęściej przedstawiamy za pomocą prostych klisz i mitów powielających narrację władz izraelskich: micie Izraela jako jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie, micie „obrony koniecznej” przed „islamskim terroryzmem”, micie fiaska pokojowych negocjacji ze względu na nieugiętą postawę władz Autonomii Palestyńskiej…

Książka „Na Zachodnim Brzegu bez zmian” pod redakcją Konrada Pędziwiatra wydana niedawno przez Instytut Wydawniczy Książka i Prasa w ramach serii biblioteka Le Monde Diplomatique – edycja polska oferuje nowe spojrzenie na konflikt izraelsko-palestyński i pozwala rozwiać wiele z tych mitów. Składa się ona z 6 esejów pisanych przez wolontariuszy i wolontariuszki Ekumenicznego Programu Współtowarzyszenia w Palestynie i Izraelu (EAPPI) na podstawie ich wieloletnich obserwacji na miejscu. Autorzy i autorki opisują społeczność palestyńską, realia okupacji na Zachodnim Brzegu, sytuację palestyńskich uchodźców i uchodźczyń, ekspansję izraelskich osiedli, konflikt o Jerozolimę / Al-Quds oraz podziały w społeczeństwie izraelskim.

Wychodząc od doświadczeń i opisanych w książce oraz refleksji autorów i autorek, chcemy podyskutować o tym:

– na ile traktowanie społeczeństw izraelskiego i palestyńskiego jako jednorodnych „bloków” z odrębnymi tożsamościami i interesami jest zasadne – jakie podziały i konflikty występują w ramach tych społeczności i jak wpływają na nie realia okupacji i konfliktu;

– jak wyjść poza „czysto humanitarną” perspektywę spojrzenia na sytuację w Izraelu/Palestynie i przejść do „perspektywy aktywistycznej: wsparcia dla lokalnych inicjatyw przeciwko okupacji i reżimowi apartheidu oraz praktycznej solidarności z opresjonowanymi społecznościami z regionu;

– jak możemy praktykować solidarność w wymiarze wykraczającym poza działania symboliczne – w szczególności interesuje nas czy ruch związkowy i ruchy społeczne mogą powtórzyć sukces kampanii bojkotowej, która zmusiła w latach 80. władze RPA do zniesienia reżimu segregacji rasowej;

W dyskusji udział wezmą: Rachela Tonta (wolontariuszka EAPPI, autorka rozdziału o izraelskich osiedlach na Zachodnim Brzegu), Zuzanna Oniszczuk-Gaik, wolontariuszka EAPPI, autorka wpisów blogowych zamieszczonych w książce) oraz Katarzyna Rakowska (OZZ Inicjatywa Pracownicza)

Prowadzenie: Roman Kurkiewicz

Apartheid, okupacja i opór społeczny – spotkanie dyskusyjne

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz