A Ty dokąd byś poszedł, gdybyś był bezdomny?

poniedziałek
30.11.2015 19:00

Bezdomność jest tematem trudnym, pomijanym zarówno w naszym codziennym doświadczeniu, jak i z perspektywy systemowej.

Każdego dnia na przystankach, w parkach, na dworcach spotykamy osoby, które nie mają dachu nad głową. W kontakcie z nimi często blokujemy się, omijamy je pospiesznie, czasem wrzucamy kilka groszy lub kupujemy bułkę. Często mamy jednak wątpliwości czy faktycznie pomagamy, gdy zwracają się do nas o pomoc. Podejrzewamy też, że powodem, dla którego znajdują się w tej pozycji jest alkoholizm lub nieporadność życiowa. Czy to wyobrażenie odpowiada rzeczywistości?
Pomoc, którą bezdomni uzyskują w ramach akcji społecznych to pomoc doraźna, tj. dostarczenie posiłku i podstawowych rzeczy do życia. Jej działanie jest powierzchowne i punktowe. Wydaje się, że nie ma konsekwentnej, długofalowej polityki związanej z bezdomnością. Czy faktycznie?

Podczas spotkania postaramy się wspólnie zdefiniować profil osoby bezdomnej i skonfrontować go z powszechnymi wyobrażeniami. Kim jest osoba bezdomna? Jak wygląda jej codzienność? Z czym sie zmaga? Jak wygląda jej relacja z resztą społeczności? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Zastanowimy się również nad kwestią pomocy. Jaka pomoc to dobra pomoc? Jak wygląda proces włączania bezdomnych w społeczeństwo? Czy jest to proces sprawny? Jeśli nie – dlaczego? Jak można to zmienić? Wreszcie – jak ja mogę pomóc?

Gośćmi, którzy pomogą nam szukać odpowiedzi będą:

Adam Bodnar – prawnik i nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich.

Adam Ploszka – doktorant w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW, od 2012 r. prawnik w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od 2015 r. ekspert w nowopowstałej Komisji ds. Przeciwdziałania Bezdomności powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich

Anna Machalica-Pułtorak – od wielu lat niesie pomoc ubogim i potrzebującym w Warszawie. Honorowa Prezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi a w latach 1995-2015 prezes tego stowarzyszenia.

Julia Wygnańska – w Fundacji Ius Medicinae prowadzi projekt „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte na dowodach”, którego celem jest zachęcenie interesariuszy do pomagania ludziom doświadczającym bezdomności poprzez mieszkania otoczone specjalistycznym wsparciem. W latach 2012-2014 była związana z KMPS, dla której stworzyła Program Rzecznictwa opartego o filary wiedzy, współpracy i przejrzystości. Od 2005 roku współpracuje z Europejskim Obserwatorium Bezdomności FEANTSA, w latach 2005-2009 pełniła funkcję polskiego korespondenta EOB. Obecnie Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności m.st. Warszawy.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stay tuned!

A Ty dokąd byś poszedł, gdybyś był bezdomny?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz