DEBATA O STOSUNKACH POLSKO-ŻYDOWSKICH

wtorek
16.05.2017 18:00

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na debatę na temat, który od zawsze podnosi emocje zarówno rozmów publicznych jak i prywatnych.
Czy w relacjach Polsko – Żydowskich możliwe jest porozumienie, czy jest to Klincz?

do zobaczenia

DEBATA O STOSUNKACH POLSKO-ŻYDOWSKICH
z udziałem prof. Jana Żaryna, Seweryna Aszkenazego i Gabriela Kayzera,
prowadzenie – Filip Memches

16 maja 2017 r., godz. 18:00
PAŃSTWOMIASTO, ul. Andresa 29, 00-159 Warszawa
Debata odbędzie się przy okazji premiery książki „Klincz? Debata polsko-żydowska“, autorstwa Gabriela Kayzera, wydanej nakładem Wydawnictwa Zona Zero Sp. z o.o.

OPIS KSIĄŻKI:
25 mocnych wywiadów na temat relacji Polsko-Żydowskich:

ks. prałat Józef Maj – legendarny kapelan „Solidarności”, emerytowany proboszcz parafii św. Katarzyny w Warszawie, od 2007 roku kapelan i członek Rady Fundacji „Żołnierzy Wyklętych”.
Stella Zylbersztajn – Żydówka, która nawróciła się podczas Holokaustu na katolicyzm. Powstał o niej film dokumentalny w reżyserii Macieja Pawlickiego pt. Stella. Mieszka
w Izraelu. Przynależy do wspólnoty katolików modlących się po hebrajsku.
Dawid Wildstein – Dziennikarz, publicysta, syn Bronisława Wildsteina. Działacz w Forum Żydów Polskich. Obecnie kierownik redakcji publicystyki w TVP Info.
Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski, pełniący wiele ważnych funkcji w społecznym
i kulturowym życiu polskich Żydów.
Bogdan Białek – redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz członek zarządu Jesziwy Pardes. Założyciel w 2005 roku Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, którego jednym z zadań jest aktywne włączenie mieszkańców Kielc w dialog polsko-żydowski. Inicjator i organizator licznych otwartych spotkań na temat relacji polsko-żydowskich w Kielcach.
ks. Sławomir Abramowski – absolwent seminarium neokatechumenalnego Redemptoris Mater w Warszawie. Założyciel wspólnot chrześcijańskich i parafii na terenie całego Izraela, były proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Ejlacie w Izraelu.
Paweł Bramson – kiedyś chuligan i kibol Legii o ksenofobicznych poglądach, bohater filmu Michała Tkaczyńskiego „Księżyc to Żyd”. Po tym, jak jego dziewczyna, Żydówka, odkryła, że on również jest Żydem, porzucił katolicyzm i stał się ortodoksyjnym Żydem. Obecnie wydaje certyfikaty koszerności i wciąż chodzi na mecze Legii Warszawa.
Karol Tendera – Były więzień Auschwitz. Walczył i wygrał przed sądem proces z telewizją niemiecką ZDF o używanie przez nią sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”.
ks. Jerzy Witek – prezes Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu i Maria Krom-Kropiowska – dyrektor Domu Edyty Stein we Wrocławiu.
prof. Jan Żaryn – Senator RP, przewodniczący Komisji Historycznej Komitetu dla upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, nauczyciel akademicki, długoletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej.
ks. prof. Waldemar Chrostowski – wybitny biblista i teolog, konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego oraz przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, laureat Nagrody Ratzingera nazywanej teologicznym Noblem, autor ponad 1500 publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Maciej Pawlicki – Reżyser filmowy, producent, scenarzysta i publicysta, inicjator projektu „Zycie za Życie”, realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury, poświęcone pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.
Artur Rytel-Andrianik – Prezes Fundacji „Righteous for the World”, brat rzecznika Episkopatu Polski ks. prof. Pawła Rytla-Andrianika.
Dana Rothschild – urodzona w Łodzi polska Żydówka, obywatelka Izraela od 1974 roku. Obecnie mieszka w Jerozolimie. Jest założycielką i redaktorem naczelnym powstałego
w 2010 roku portalu internetowego „Erec Israel”, poświęconego Izraelowi i Bliskiemu Wschodowi.
prof. Witold Kieżun – żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień sowieckich łagrów, ekonomista.
mec. Uri Huppert – izraelsko-polski prawnik, dziennikarz, działacz polityczny i pisarz. Pochodzi z asymilowanej rodziny żydowskiej. Jest synem adwokata, legionisty, kapitana Wojska Polskiego, zamordowanego przez Niemców w 1942 r. Jako dziecko cudem uratowany od zagłady, po zdaniu polskiej matury w 1950 r. wraz z matką wyemigrował do Izraela. Pełnił ważne funkcje w izraelskiej administracji państwowej, w 1973 r. został radnym miasta Jerozolimy. Jako prezes Ligi do Walki z Przymusem Religijnym występował w wielu procesach związanych z nietolerancją religijną. Publikuje w „Gazecie Wyborczej”, „Midraszu” i „Res Humana”.
ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner) – Emerytowany duszpasterz katolickich wspólnot języka hebrajskiego w Izraelu. Zasiada w Radzie do spraw Dialogu Religijnego działającej przy polskim Episkopacie.
Aleksander Kwaśniewski – prezydent Polski w latach 1995 – 2005.
prof. Szewach Weiss – były ambasador Izraela w Polsce i były przewodniczący Knesetu, kawaler Orderu Orła Białego, profesor nauk politycznych.
Wojciech Surmacz – Dziennikarz śledczy, szef Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia, laureat Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Watergate.
o. Narcyz Klimas OFM (Stanisław Klimas) – mieszka w Izraelu od 1988 r. Jest Profesorem Historii Kościoła i Archiwistą Kustodii Ziemi Świętej. Wykłada m. in. historię Kościoła we franciszkańskim seminarium duchownym w Jerozolimie (wydział Studium Biblicum Franciscanum). Szczególnie interesuje się dziejami Bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie
i Kustodii Ziemi Świętej.
Seweryn Aszkenazy – urodził się w Tarnopolu. Dzięki pomocy polskich chłopów udało mu się razem ze swoimi rodzicami i bratem przeżyć Holokaust. Jego rodzina opuściła Polskę w 1946 roku i wyjechała do Francji. W 1957 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam studiował na UCLA, gdzie ukończył studia doktoranckie. Został uhonorowany tytułem „Człowieka Roku” przez ORT – Educating for Life, największą na świecie żydowską organizację zajmującą się edukacją. Seweryn Aszkenazy jest założycielem pierwszej powojennej liberalnej wspólnoty żydowskiej w Polsce. Aby ją wspierać utworzył w Stanach Zjednoczonych fundację Friends of Jewish Renewal in Poland.
dr Piotr Gontarczyk – historyk, politolog, publicysta, autor kilkuset artykułów i polemik na łamach periodyków naukowych, autor pracy doktorskiej na temat Polskiej Partii Robotniczej.
Matthew Tyrmand – syn Leopolda Tyrmanda, ekonomista i inwestor, publicysta i komentator polityczny, piszący m.in. dla „Do Rzeczy”.

Gwarantowanym sposobem podniesienia temperatury towarzyskiej rozmowy w Polsce jest poruszenie tematu stosunków polsko – żydowskich. Dlaczego w kraju, w którym przynależność do narodu wybranego deklaruje ledwie parę tysięcy osób, temat ten wywołuje aż tak żywiołowe reakcje? Wysłuchajmy obu stron debaty.
Polacy mają kompleks żydowski i trzeba powiedzieć, że jest to kompleks wyjątkowy. Takiego kompleksu nie ma bowiem żaden inny naród. W narodzie polskim koncepcja tego, kto jest Żydem, jest do tego stopnia fascynująca, że powinien się nią zajmować raczej psychiatra, a nie historyk.
Mec. Uri Huppert
Słyszę wśród Żydów pytanie, czy byłbym gotowy ratować człowieka, gdyby Holokaust był wymierzony w katolików. Czy byłbym gotowy ukrywać katolika w moim domu. I wiele osób odpowiada na to pytanie „nie wiem” albo „nie”. I wtedy przychodzi zrozumienie tego, co musieli przeżywać ludzie, którzy ukrywali Żydów”.
Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich
Z perspektywy ponad trzydziestu lat mogę powiedzieć, że to nie Żydzi są głównym problemem we wzajemnych relacjach. Problemem są te osoby po stronie katolickiej, które za wszelką cenę chcą się Żydom przypodobać, wypowiadając słowa i wykonując gesty, za które chcą być i są chwaleni.
Ks. prof. Waldemar Chrostowski
Polacy chcą, aby mówić, że Polska była krajem gościnnym, bo przyjęła do siebie Żydów. Żydzi nie byli jednak wcale gośćmi! Gościem można być przez tydzień, miesiąc, rok, ale nie przez dziesięć wieków! Żydzi mają takie samo prawo przebywać na tej ziemi i uważać się za jej gospodarzy, jak ja, czy pan. Oni byli tu tysiąc lat!
Bogdan Białek
Izrael i syjoniści nie tylko nie chcą Polski kolonizować, ale wręcz usilnie dążą do tego, aby zapomnieć o swoim prawie tysiącletnim dziedzictwie. Chcą całkowicie pogrzebać żydowskie życie w Polsce.
Seweryn Aszkenazy

Pamiętam, że zanim przeczytałem książkę Jana T. Grossa, takiej nazwy miejscowości, jak Jedwabne, w ogóle nie znałem. To od Grossa po raz pierwszy dowiedziałem się, że przypadek takiego mordu w ogóle miał w Polsce miejsce.
Aleksander Kwaśniewski

Jeśli chodzi o Jedwabne, to fakty są znane, choć nie przebiły się one do powszechnej wiedzy i świadomości. Jan Tomasz Gross przez swoją hochsztaplerską książkę mocno zafałszował rzeczywistość. Niestety, upublicznione przez niego tezy dominują, mimo że fakty wskazują, że wszystko miało zupełnie inny przebieg, niż opisuje to Gross i kluczową rolę odegrali w tragedii nie Polacy, tylko Niemcy.
Dr Piotr Gontarczyk

DEBATA O STOSUNKACH POLSKO-ŻYDOWSKICH

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz