Warsaw WooCommerce Meetup #1 – Zaczynamy!

czwartek
22.09.2016 18:00

Organizujemy pierwszy WooCommerce Meetup w Warszawie!

WooCommerce jest najpopularniejszą platformą e-commerce na świecie i również w Polsce zdobywa coraz większą grupę użytkowników.

WooCommerce Meetup to nieformalne spotkanie dla przedsiębiorców, użytkowników, developerów – wszystkich zainteresowanych e-commerce. Spotykamy się w luźnej atmosferze, aby porozmawiać o WooCommerce.

W trakcie pierwszego spotkania opowiemy Wam o historii powstania WooCommerce, zdobywaniu coraz większego zasięgu oraz planach rozwoju na przyszłość. Podczas live demo pokażemy również jak łatwo stworzyć swój pierwszy sklep na WooCommerce – bez potrzeby znajomości HTMLa i kodowania. Wszystko można „wyklikać” w panelu – naprawdę!

Agenda:

  1. WooCommerce – jak powstał i jakie plany na przyszłość – Daniel Dudzic
  2. WooCommerce jest dla Ciebie! Konfiguracja sklepu i dodawanie produktów – live demo dla początkujących – Maciek Swoboda
  3. Pushing WooCommerce to the Max –Sean O’Brian & Agata Białas (Brisbane Digital Agency – https://www.brisbaneagency.com/pl/)

A quick look at some more advanced customised uses of WooCommerce. We will show some case-studies on a printing store, grocery wholesaler and cosmetics shop where we’ve used unique customisations of WooCommerce to solve complex requirements for online selling.

Jak wziąć udział w spotkaniu?

Spotkanie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Prosimy jedynie o zapisanie się na spotkanie w tym wydarzeniu na Meetup.com.

Pierwsze 50 osób, które przyjdą na spotkanie otrzyma bezpłatny kupon na napoje w barze.

Sponsorzy:

WooThemes – autorzy WooCommerce

WP Desk – polska platforma z wtyczkami do WooCommerce

Zapraszamy!

Daniel Dudzic (WooThemes) i Maciek Swoboda (WP Desk)

 

——————————————- EN ——————————————

We’re organizing the first ever WooCommerce Meetup in Warsaw!

WooCommerce is the most popular e-commerce platform in the world and also gains more and more users in Poland.

WooCommerce Meetup is an informal event for entrepreneurs, users, developers – anyone interested in e-commerce. We meet to chat about WooCommerce.

During our first meeting we will tell you about WooCommerce history, gaining popularity and plans for the future. During live demo we will show you how to setup your first WooCommerce shop – without any coding. Everything can be set up from the dashboard – really!

Agenda:

  1. WooCommerce – history and plans for the future – Daniel Dudzic
  2. WooCommerce – a great choice for you! Setting up your store and adding products – live demo for beginners – Maciek Swoboda
  3. Pushing WooCommerce to the Max –Sean O’Brian & Agata Białas (Brisbane Digital Agency – https://www.brisbaneagency.com/pl/)

A quick look at some more advanced customised uses of WooCommerce. We will show some case-studies on a printing store, grocery wholesaler and cosmetics shop where we’ve used unique customisations of WooCommerce to solve complex requirements for online selling.

How to attend?

The event is free and open to everyone. Please confirm attending by RSVP in this Meetup.com event.

First 50 people who show up will receive a coupon for drinks in the bar.

Sponsors:

WooThemes – WooCommerce authors

WP Desk – authors of plugins for WooCommerce

See you!

Daniel Dudzic (WooThemes) i Maciek Swoboda (WP Desk)

 

Warsaw WooCommerce Meetup #1 – Zaczynamy!

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz