3. urodziny Centrum Cyfrowego

poniedziałek
16.12.2013 17:30

Zapraszamy na premierę i dyskusję wokół badań „Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści. ”.

Centrum Cyfrowe trzeci raz z rzędu kończy rok premierą nowych badań. Tym razem zaprezentujemy stan wiedzy i opinie Polaków o tym, na co pozwala, a czego zabrania prawo autorskie.

Raport zaprezentują jego autorzy: Michał Danielewicz i Alek Tarkowski.
Po prezentacji wyników odbędzie się dyskusja, którą poprowadzi Miłada Jędrysik (Culture.pl), a komentarz do badania przedstawi Filip Wejman (INPRIS).

Raport „Prawo autorskie w czasach zmiany” jest oparte na pierwszym w Polsce badaniu znajomości i postrzegania prawa przez Polaków. W oparciu o wywiady grupowe i ankietę sondażową pokazujemy jak reguły prawa rozbiegają się z normami społecznymi i codziennymi praktykami, powodując „anomię prawnoautorską”. Podczas premiery opowiemy o tym, jak Polacy rozumieją prawo autorskie; kogo ich zdaniem prawo chroni – a kogo powinno chronić; i co jest legalne, a co nie. Chcemy tym samym dać głos użytkownikom – grupie, która w debacie o prawie autorskim jest zazwyczaj pomijana.

Badanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Centrum Cyfrowym staramy się wykorzystywać wyniki naszych badań na potrzeby realizowanych projektów, w szczególności działań edukacyjnych (w 2013 roku odbyło się 30 szkoleń o prawie autorskim i otwartości zasobów dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury). Mamy nadzieję, że podobnie jak dwa lata temu, gdy wyniki badań o obiegach kultury zapoczątkowały szerszą dyskusję w Polsce na temat nieformalnych sposobów korzystania z kultury w sieci, również badania kompetencji prawnych wpłyną na debatę o prawie autorskim i edukację prawnoautorską w Polsce.

Po premierze i dyskusji zapraszamy na nieformalną imprezę urodzinową Centrum Cyfrowego oraz pokaz wyprodukowanych przez nas w ubiegłym roku filmów.

 

3. urodziny Centrum Cyfrowego

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz