Konferencja “Wyszło jak wyszło” / “Epic fail”

czwartek
21.05.2015

Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość w kulturze Europy Środkowej w latach 1970–2000

Porażka powszechnie rozumiana jest jako coś niepożądanego – to przegrana, zawód, rozczarowanie, świadectwo słabości, ułomności i niedopasowania. Zarazem jednak konfrontacja z tym, co nieudane, słabe, nietrafione, prowadzi do postawienia pytań o warunki możliwości – i niemożliwości – osiągnięcia sukcesu, o graniczne kryteria decydujące o tym, co uznajemy za „udane”, „mocne”, „zwieńczone powodzeniem”.

Intelektualne zmierzenie się z porażką otwiera przestrzeń namysłu nad alternatywnymi wizjami przyszłości i mniejszościowymi narracjami znikającymi zwykle pod pisaną przez zwycięzców historią „przez wielkie H”. Zachęceni badaniami zainicjowanymi przez teoretyków queer – rozumianego nie tylko wąsko, jako nurt studiów genderowych, ale też szeroko, jako społeczna teoria różnicy – chcemy widzieć porażkę jako narzędzie krytyki kultury i wywrotową strategię, przeciwstawiającą się kulturze sukcesu i podważającą dominujące narracje, narzucające nierealistyczne wizje powodzenia.

Konferencja “Wyszło jak wyszło” / “Epic fail”

~ ~ ~ PROGRAM ~ ~ ~

21 maja, czwartek

10.00–10.45 Otwarcie konferencji

prof. Krystyna Duniec (IS PAN)
Teatr w obronie spraw przegranych

11.00–12.30 Projekty i fantazmaty

mgr Weronika Parafianowicz-Vertun (IKP UW)
„Zrodzona z kryzysu, pogrzebana przez katastrofę”. Europa Środkowa jako projekt skazany na porażkę

mgr Antoni Michnik (ZBPPN)
Kuhnowskie straty transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej

Jakub Wencel (IF UW)
Im gorzej, tym lepiej. Eratyczny zwrot w myśleniu wyobrażeniowym w Polsce lat 90.

13.00–14.30 Zawiedzione nadzieje

mgr Natalia Mętrak (IKP UW)
Z wysokiego konia. Polska szkoła seksuologiczna, spory o edukację seksualną i demon gender

dr Magdalena Matysek-Imielińska (IK UWr)
„Kultura robotnicza” – niedokończony projekt. Od sceptycyzmu do nieśmiałej propozycji, od badań stylu życia do kulturoznawstwa historycznego

mgr Wiktoria Kozioł (IHS UJ)
Koszty społeczne polskiej transformacji w sztukach wizualnych

16.00–17.30 Kryteria i oceny

dr Tatiana Busygina-Wojtas (IEiAK UW)
Narzeczony z Rosji: porażka czy szansa? Związek z Rosjaninem lub Rosjanką w oczach Polaków w okresie PRL oraz po transformacji

dr Marta Brzezińska (KSI UW)
Słabość i tandeta? Osiedla z wielkiej płyty i kultura materialna NRD w filmie po 1990

mgr Łukasz Drozda (KES SGH)
Modernizm z realnego socjalizmu. Sukcesy i porażki polskich blokowisk lat 70. i 80.

18.00–20.00 Subwersje i przechwycenia

mgr Klara Cykorz
Broda czuwa! Co robić z bajkami pana Kleksa?

mgr Xawery Stańczyk (IKP UW)
“Bezradność, niemożność, zdziwienie i konieczność natychmiastowego kłamstwa”. O praktykach twórczych Lopeza Mausere

Olga Drygas (UAM)
Subwersywne performowanie architektury. O tymczasowych pomnikach przegranych Krzysztofa Wodiczki

Corinna Kühn (UoC)
Being in a situation and performing the every day. Jiri Kovanda’s and Endre Tót’s interactions in the public sphere

22 maja, piątek

10.00–12.00 Słabe obrazy

dr Justyna Jaworska (IKP UW)
Niedojakość w polskich filmach obyczajowych wczesnych lat 70.

mgr Laura Waniek
Najambitniejszy film Wima Wendersa

mgr Klaudia Rachubińska (IKP UW)
“W domach z betonu nie ma wolnej miłości.” Klęska narracji romantycznej w polskich piosenkach lat 80.

mgr Marcin Gołąb (IKP UW)
Mam cię (was) w d… [napis na szkolnej ławce]. Czarny PR szkoły u schyłku PRL. Figura kryzysu państwa czy upadek systemu edukacji?

12.30–14.00 Obrazy słabości

mgr Weronika Lipszyc (WP UW, IHS UW)
Nowy dokument. Polska porażka (w) fotografii okresu 1970-2000

mgr Tomasz Szczepanek (IF UW)
Close enough – estetyka polskiego kina lat 90.

mgr Kornelia Sobczak (IKP UW)
“Nikt z tego balu nie wyjdzie samotny” – obrazy niezręczności, słabości i porażki w serialu “Jan Serce”

15.30–17.00 Game over

mgr Jakub Papuczys (WP UJ)
“Wie pan co? My nawet z tymi czarniawymi Haitańczykami dostaniemy” czyli próba innej opowieści o dwóch piłkarskich mundialach (RFN 1974 i Argentyna 1978)

mgr Mateusz Felczak (ISA UJ)
“Spadaj, pierdoło!” czyli porażka w kulturze polskich gier wideo lat 90.

Kuba Malinowski
Kto dostanie mniej PDków. Porażka w RPG

 

Więcej na FB: https://www.facebook.com/events/673340079438082/

 

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz