Feminizm z prawej, lewej i kobiecej strony

czwartek
16.04.2015 18:00

Warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego” zaprasza na debatę
„Feminizm z prawej, lewej i kobiecej strony”, która odbędzie się

16 kwietnia o godzinie 18:00

w klubie Państwomiasto, ul. Andersa 29, Warszawa

 

Kim jest dzisiaj feministka – czy istnieje wspólny język kobiet

 

Czy  kobiety potrafią wspierać się wzajemnie i czego od siebie nawzajem oczekują? Jaki jest ich wspólny interes i jakie mają wspólne cele, niezależnie od tego co je różni i dzieli? Czy istnieje płaszczyzna porozumienia, na której potrafią się różnić nie oceniając?

Na ile zmienił się język kobiet  względem siebie i problemów na które nadal natrafiają?

Czy kobiety czują się w pełni wolne i czy istnieją akceptowalne warunki i ograniczenia tej wolności (w domu, społeczeństwie, pracy, Kościele)?

 

W debacie „Feminizm z prawej, lewej i kobiecej strony” udział wezmą;

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Małgorzata Fuszara – profesor nauk humanistycznych, prawniczka i socjolożka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz prawa.

Aneta Gawkowska–  doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, wykładowca Instytutu Stosowanych Nauk  Społecznych UW,

specjalizująca się w zagadnieniach teologii ciała, nowego feminizmu,

i teorii wspólnotowości.

Agnieszka Graff– doktor habilitowana, amerykanistka, publicystka, działaczka ruchu feministycznego i współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca i członkini „Krytyki Politycznej”.

Dominika Kozłowska– doktor filozofii, redaktorka naczelna miesięcznika „Znak”, działaczka katolicka, laureatka tegorocznej Nagrody Allianz w kategorii media.

Zuzanna Radzik– teolożka, dziennikarka, publicystka „Tygodnika Powszechnego”, również moderatorka rozmowy, której książka

„Kościół Kobiet” ukaże się wkrótce w wydawnictwie „Krytyka Polityczna”

 

Feminizm z prawej, lewej i kobiecej strony

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz